J&C Sportrevalidatie bij Medico Vision

J&C Sportrevalidatie inhouse bij Medico Vision. Sportfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie, waarbij tijdens de behandeling en begeleiding veel aandacht zal worden besteed aan uw natuurlijke (weefsel)herstel, zodat u zo vroeg als mogelijk weer op een verantwoorde wijze uw sport zal kunnen hervatten. Het maken van een behandelplan en een revalidatieschema in relatie tot uw sportbeoefening is het werkgebied van uw sportfysiotherapeut. Aspecten als lenigheid, kracht, coördinatie, snelheid, en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken. Uw sportfysiotherapeut traint u sportspecifiek en functioneel zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Indien nodig zal er met uw eigen trainer, over een aangepast trainingsschema, overlegd kunnen worden.

Doel van de jarenlange samenwerking met J&C Sportrevalidatie is patiënten en sporters optimaal te begeleiden volgens een totaalconcept. Dit houdt in dat er niet alleen wordt gekeken naar de meest adequate behandeling van een (locale) fysieke klacht, maar ook naar mogelijke oorzaken om herhaling te voorkomen.

Meer info: www.jcsportrevalidatie.nl

Zet een stap:

Start nú met je training. Vraag meer informatie of een speciale aanbieding.